మనం రోజూ తినే ఆహారంలో ఏం కలుపుతున్నారో తెలిస్తే వాంతులు చేసుకుంటారు..

‘అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్నా సంభవహ’… అన్నం నుంచే సమస్త ప్రాణి కోటి ఉద్భవం అవుతుందని గీతలో భగవానుడు చెప్పాడు. ఆహారం మనిషికి ప్రాణాన్ని ఇస్తుంది. చైతన్యాన్ని ఇస్తుంది. కానీ ఒక్క మాటలో నేడు అదే ఆహారం విషతుల్యంగా మారి మనిషి ఆరోగ్యానికి ముప్పు తెస్తోంది. అందుకే మీ ప్లేట్ లో ఉన్నది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమా…? ఆరోగ్యాన్ని కుళ్లబొడిచే విషమా…? ఓ సారి పరిశీలించుకోండి.నిద్ర లేచిన వెంటనే కడుపులోకి వేడివేడిగా దిగే కాఫీ, టీల దగ్గర్నుంచి రాత్రి నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు తీసుకునే పాల వరకు… కోడిగుడ్డు నుంచి బియ్యం వరకు… ఇలా ప్రతీ ఆహార పదార్థం కలుషితం… కల్తీ… విషతుల్యం. ఎందుకు ఆహార పదార్థాలు ఇలా కల్తీ, కలుషితం అవుతున్నాయో సమగ్రంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

  • టెక్నాలజీ More...

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *