2019 లో అధికారం ఎవరిదీ?

politics

2019లో అధికారం ఎవరిదీ అని లగడపాటి సర్వే గురించి మీ అభిప్రాయం తెలియజేయండి, ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి.