• 2019 లో అధికారం ఎవరిదీ?

    Published September 30,2017 , 9:20 AM Posted By andhra

    2019 లో అధికారం ఎవరిదీ?

    2019లో అధికారం ఎవరిదీ అని లగడపాటి సర్వే గురించి మీ అభిప్రాయం తెలియజేయండి, ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి.