2019 లో అధికారం ఎవరిదీ?

2019లో అధికారం ఎవరిదీ అని లగడపాటి సర్వే గురించి మీ అభిప్రాయం తెలియజేయండి, ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి.

Bharath Today
Assign a menu in the Left Menu options.